Chitumbuka Resources

The Chitumbuka (Tumbuka) language is a Bantu language spoken in parts of Malawi, Zambia, and Tanzania.

Letter to Michelle Obama  KALATA YA KULUTA KWA MAMA MICHELLE OBAMA KUWALIMBIKISKA KUTI WAGANIZE MAKOLA PA NKHANI YA KUFUMISKA NTHUMBO