Kituba Resources

Kituba (Kikongo ya Leta, Monokutuba) is a Bantu language spoken in parts of the Democratic Republic of Congo (Congo Kinshasa) and Republic of Congo (Congo Brazzaville).

Resources from Every Child Ministries in Kituba:

Baleso ya Bible (Bible Lesson Resources):

Baleso na Mikanda ya Mvimba ya Bible (Lessons on Bible Books):  (Na Ordre Biblique)

   Bisalu I (Acts part 1)

   Bisalu II (Acts part 2)

   Kuyantika I (Genesis I)

   Kuyantika II (Genesis II)

   Kuyantika III (Genesis III)

   Yonasi--Baleso 9 sambu na Bana

Baleso ya Nkaka ya Bible:

    Bandinga ya Yesu na zulu ya Kulunsi--Leso

    Barnabisi, Pesa Nzila Leso

    Beto Yindula Yesu, Baleso 22

    Bingana ya Yesu, Baleso 9

    Basujet ya Mbote Cycle ya Baleso sambu na Bana ya Fioti

    Keti Mono Lenda Sosa Lusadisu ya Bampeve to ya Magie?  Leso mosi

    Muntu ya Mpa na Fami ya Nzambi --Katekisima

    Nge Lenda Yela

    Nki Me Luta Mfunu?

    Nzambi vutula mvutu na bisambu --na mpila Yandi mosi mona mbote

    Prisila ti Akilasi

    Tito, Sadisa Mono Fioti Leso

    Yandi Me Telema, Guide ya Baleso sambu na Bana

    Yesu, Nduku ya Bana

    Yudasi tekaka Yesu

    Yesu ti Mono--Baleso 5 sambu na bana ya ke mona mpasi

Baleso sambu na bilumbu ya fete (Special Day Lessons):

    Bandinga ya YESU NA ZULU KULUNSI LESO-Paki

    Beto Bankento Me Mona Yesu -Paki  (Easter Lesson)

    Dimeme ya Paki

    Noel-Baleso 3-Beto Zitisa Mfumu Yesu

    Noel-Leso mosi

    Simeon ti Anna Yangalala sambu na Kumona Mesia - Leso mosi ya Noel

    Yesu Na Zulu ya Kulunsi-Bamambu ya Yituka-Paki

    Yonso ke Songa Yandi-Leso sambu na Paki

Baleso sambu na Kutunga Bifu ya Mbote na Nzila ya Bible (Character Building Bible Lesson Resources):

   Kutunga Kubebisa Ve (Constructif)

   Kuzenga Mbote Inki Nge Fweti Sala, Kukangama Kaka Na Yo (Engagement)

   Kikesa, Boma Ve--Baleso 6 (Courage)

   Kudipesa na Kisalu, Bumolo Ve Leso (Diligence)

   Kusadila Bima Na Nzila Ya Keba Yo Mbote (Conservation)

   Kusala Mbote na Kimvuka ti Bantu ya Nkaka (Coopération)

   Kusala Ntete Mambu ya Me Luta Mfunu (Les priorités)

   Kusosa inki nge lenda sala, kukinga ve muntu kusonga nge kisalu Baleso 2 (L'Initiatif)

   Kuvanda na Kiese na Yina Nzambi Me Pesa Nge, Kuyuma Ntima Ve sambu na Bima ya Nkaka (Contentement)

   Kuyilama na Ntangu ya Mbote (La pparation)

   Luzitu (Le Respect)

   Luzitu Bakala-Nkento,.Nkento-Bakala (Le Respect entre hommes et femmes)

   Masonga Luvunu Ve

   Mayele, Buzoba Ve (La sagesse)

Bankunga (Songs):

   Bankunga ya Ecodim, Edition 2017

   Bankunga ya Kiese

   Bankunga ya Nkembo

   Dictionnaire ya Bandinga Iya (anglais-Kituba-Lingala-français)

Doctrine Protestant (Resources on Protestant Doctrine):

   Bantu yai bamisioni kele nani?

   Dibundu katolika ke yiba nge?

   Masa ya Lusampulu

   Mbotika ya zole

   Nzambi kele penepene to ntama?

   Pape ya Roma--Inki mutindu ngindu yai yantikaka?

   Protestant--Inki kele disongidila ya ndinga yai?

Kulonga Ndinga ya Nzambi (Resources on How to Teach the Bible):

   Ecodim-Kulonga Bana

   Inki ke bebisa bana na beto?

   Methode ya Kulonga Etape par Etape

Kutwadisa Bantu na Yesu (Resources on Evangelism):

   Cartes kutwadisa bantu na Yesu version 1

   Cartes kutwadisa bantu na Yesu version 2

Mvita ya Kimpeve (Spiritual Warfare):

   Beto bakwidi kele na kiyeka na zulu ya bampeve ya mbi

   Nki mutindu bampeve ya mbi lenda kota kuyangisa beto bakristo?

Sante ya Nitu (Resources on Health):

   Carte ya santé sambu na bana

   Conseil sambu na bamama ya kele na mabele ve

   Mukanda ya Bana ya Mfumu--Lusadisu na Mambu ke Tadila Sante ya Mbote